Altherma er et komplett varmesystem og varmepumpe med separat innedel og utedel.Oversikt

Lavere strømforbruk
En varmepumpe leverer varmeenergi til din bolig. Det meste avdenne energien hentes fra uteluften, mens den resterende energien tilføres fra strømnettet. Under gunstige forhold vil Altherma-systemet levere 4,6 kW varme for hver kW som tilføres som elektrisk strøm.

Enkel montasje uten vedlikehold
Det stilles ingen spesielle krav til plassering av hverken innedel eller utedel. Altherma kan tilkobles alle grunnvarmesystemer og lavtemeratur radiatorer, og kan benyttes i både nye og eldre boliger.

Totalløsning for komfort året rundt
Altherma er utviklet for å dekke dine behov for varmtvann åretrundt. I tillegg finnes det mulighet for kjøling i de varme sommermånedene. Bruken av en stillegående og trinnløs kompressor patentert av Daikin med lavt energiforbruk, sikrer en nøyaktig og stabil romtemperatur til enhver tid med minimaltenergiforbruk.

Innedel
Innedelen overfører varmen i kjølemediet til vannet som sirkulerer i radiatorene, gulvvarmesystemet og varmtvannsberederen. Med den reversible innedelen for både oppvarming og kjøling vil man i kjølemodus kunne sirkulere kaldt vann gjennom egne fancoilenheter. Vannet i varmtvannsberederen varmes oppved at systemet veksler fra kjøling eller oppvarming til tappevannsmodus.

UtedelInverter Mini Chiller
Utedelen trekker ut gratis avtemperaturenergi fra teluften og øker temperaturen.
Oppgradert varmeenergi verføres så via kjølekretsen til innedelen.

Varmtvannsbereder
En spesialkonstruert vanntank i rustfritt stål leveres for å dekke behovet for varmt vann.
Denne tanken er designet for å kunne gi maksimal nergieffektivitet. ombinasjonen av et elektrisk varmeelement i den øvre delen av tanken, samt en varmeveksler i den nedre delen,gir minimalt energiforbruk og rask oppvarming v vannet. I tillegg har systemet en innebygd unksjon som øker vanntemperaturen opp til 80 °C én gang i uken for å hindre at det dannes legionellabakterier.

Systemstyring
Betjeningspanelet befinner seg i innedelen. systemet er forhåndprogramert og behøves ikke å endres. Den har et ketidsur som gjør det mulig optimalisere systemet ut fra brukerens behov.Brukeren er da garantert å få optimal komfort til enhver tid. Hvis man ønsker å regulere temperaturen og komforten i et enkelt rom, bør man også inkludere en onvensjonell romtermostat.

Produktnytt: Inverter Mini-Chiller