Kondenser aggregater

CX serien

CX Serien

 

Serien av multikompressor rack, Rivacold CX,er konstruert for benyttelse i sentrale kuldeinstallasjoner. Aggregatet er bygget opp med flere kompressorer i parallell og leveres i mange forskjellige varianter som kan tilpasses hver enkel installasjon og har følgende fordeler: reduserte driftkostnader (lavere strømforbruk og vedlikeholdskostnader) enklere med hensyn til plassering, både utvendig og innvendig.
Ved en nøyaktig gjennomføringsprosedyrer ved alle produksjonstrinn, tilfredsstiller aggregatene TÜV's kriterier for sikkerhetsgodkjenning. Og i tillegg, med førti års erfaring i aggregatproduksjon, garanteres et produkt av beste kvalitet.


STANDARD TEKNISK UTSTYR

KONSTRUKSJON

 • Rammer og hus er bygget i galvanisert stål, og lakkert med moderne epoxy pulver for god beskyttelse mot oksydering
 • hele konstruksjonen er montert på spesielle vibrasjons dempende føtter, som forenkler monteringen og reduserer faren for lydforplantning.


SIKKERHETSUTSTYR.

 • individuell pressostat for hver enkel kompressor.
 • pressostat for styring av kompressorracket hvis den elektroniske styringen faller ut.
 • pressostater for regulering av kondensatorvifter.
 • generelle sikkerhetspressostater.
 • oljevakt for alle kompressroerer med oljepumpe
 • manometer for avlesning av arbeidstrykkene.


ELEKTRISK SKAP

 • El.skapet er forsynt med elektronisk styrepanel og med komplett elektrisk styringer, som kontaktorer, motorvern etc
 • er utstyrt med dobbelt hengslet og hele skapet er utført i tetthetsgrad IP55 og er ment for utvendig plassering
 • leveres som standard med spenning 400/3/50 + neutral eller 220/3/50


OLJE SYSTEM

 • olje utskiller.
 • olje reservoar tank.
 • olje nivå regulator for hver kompressor.


ØVRIG UTSTYR

 • reciever/vesketank med sikkerhetsventil.
 • isolert veskeutskiller.
 • avstegningsventiler i alle hovedstrekk.
 • filterhus med utskiftbare filterinnsatser både i suge og væskerør.
 • bunnkassevarmer for hver kompressor.
 • vifte for kjøling av aggregathus innvendig.
 • væske seglass med fuktighetsindikator.
 • seglass i oljeledning.
 • oljefylling.

 

Her kan du se noen detaljbilder:


{gallery}/stories/produkter/Kjole-fryse-agre/Rivacold/Paralellkopl/Diverse{/gallery}

TILLEGGS-UTSTYR

 • kondensator på aggregat eller fjernmontert.
 • lydisolering. (standard eller ekstra tung isolasjon.
 • andre tilpasninger eller utstyr som ikke nevnt

 

keyboard_arrow_up